18 czerwca 2011

Studia Nad Dziennikarstwem
Projekty okładki do książki pod redakcją Iwony Hofman "Studia nad dziennikarstwem". Praca nad tymi projektami była dla mnie wielką przyjemnością.


Praca stanowi próbę zdiagnozowania stanu nauki o dziennikarstwie oraz doprecyzowania domeny tego obszaru. Teksty tworzą spójną całość, dość dobrze oddając specyfikę obszaru tematycznego, jakim zajmowała się sekcja badawcza w trakcie obrad Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zróżnicowane jest grono autorów, poczynając od badaczy poważanych, powszechnie w kraju znanych i potwierdzonej już renomie środowiskowej, aż po młodych pracowników nauki. Na uwagę zasługują m.in. artykuły autorstwa Iwony Hofman, Jacka Dąbały, Leona Dyczewskiego, Sławomira Gawrońskiego, Marii Gmerek, Agnieszki Stępińskiej i Szymona Ossowskiego, Katarzyny Plewki czy Pawła Urbaniaka.

Z recenzji prof. dr. hab. Janusza W. Adamowskiego

7 czerwca 2011

Twórczość W Szkole


"Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia"
Pod redakcją Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej 

Twórczość jest ważnym elementem aktywności człowieka. Przejawia się w  samorealizacji i umiejętności ciekawego życia. Mówi się o rozwijaniu twórczych zdolności, zainteresowań, a także twórczego myślenia. Czy obecny system edukacyjno-wychowawczy stwarza warunki do przejawiania  postaw twórczych?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...