7 czerwca 2011

Twórczość W Szkole


"Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia"
Pod redakcją Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej 

Twórczość jest ważnym elementem aktywności człowieka. Przejawia się w  samorealizacji i umiejętności ciekawego życia. Mówi się o rozwijaniu twórczych zdolności, zainteresowań, a także twórczego myślenia. Czy obecny system edukacyjno-wychowawczy stwarza warunki do przejawiania  postaw twórczych?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...