21 października 2011

Nie próbuj mnie zrozumieć....,

Zainspirowana hasłem na stronie Joli popełniłam coś.... w stylu sur. "Nie próbuj mnie zrozumieć..."
...... po prostu mnie kochaj.

17 października 2011

Youth Facing the Challenges of Globalization

Na okładce Michał Bobrowski :) chociaż odwrócony do świata to jednak znajomi rozpoznają go.

The present book is devoted to problems the youths are encountered with in concern with globalization. Its supporters claim that it is a tool to build the world in which all problems of the mankind will be solved. The opponents, in turn, argue globalization creates new ones. They point to the threat to the freedom of an individual and call for defence against the actions of global institutions. The book concentrates upon psychological aspects of globalization, yet it should be of interest not only for psychologists but also for every one who has in heart the well-being of young people.  
                                             
                                               An  excerpt  from  INTRODUCTION


W prezentowanej książce omówiono problemy, z którymi boryka się młodzież w związku z globalizacją świata. Zwolennicy tych procesów uważają, że stwarzają one możliwości zbudowania świata wolnego od obecnych problemów. Przeciwnicy z kolei twierdzą, że globalizacja powoduje nowe zagrożenia. Wskazują przede wszystkim na ograniczenie wolności jednostki i wzywają do obrony przed działaniami globalnych instytucji. W pracy skoncentrowano się na psychologicznych aspektach procesu globalizacji. Jednakże nie tylko psycholodzy znajdą tu interesujące dane, lecz także każdy, komu leży na sercu dobro młodych ludzi.    

                                                                      Fragment ze WSTĘPU13 października 2011

Dni Włoskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieGiornate italiane all'Università Maria Curie-Skłodowska a Lublino

DNI WŁOSKIE W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
18 – 20. 10. 2011 rok

PRIMA GIORNATA/DZIEŃ PIERWSZY
18 października/ottobre

Aula im. Ignacego Daszyńskiego Wydział Politologii
Plac Litewski 3

11. 15.  Przywitanie przez władze rektorskie UMCS - Prorektor prof. dr hab. Ryszard Dębicki 

Prezentacja delegacji profesorów uniwersytetów włoskich
Witold Misiuda-Rewera

Sapienza Università di Roma:
Anna Maria Belardinelli, Giovanni Greco

 Universit
à degli Studi di Torino:
Renato Grimaldi, Matteo Rivoira

11. 30.   Il teatro italiano e i classici: l'esperienza di Theatron-Teatro antico alla Sapienza, Italian Theatre and the Classics: the experience of Theatron-Teatro antico alla Sapienza - Giovanni GRECO

12. 20.  Modernità del teatro antico. Modernity of ancient  Theatre. - Anna Maria BELARDINELLI

15. 30Włoskie warsztaty teatralne dla studentów, prowadzą: Giovanni GRECO, Anna Maria BELARDINELLI i Patrycja MISIUDA-REWERA, aktorka Theatron-Teatro antico alla Sapienza

16. 45.   „I miei cugini Rosselli” Di un omicidio di Stato e di altre morti eccellenti. O zabójstwie na zlecenie władz i sławnych ofiarach Mussoliniego - Leszek KAZANA

                                                                                                
 19. 30.    Notte Romana / Noc Rzymska Aventino a Lublino (centro storico). Restauracja Rzymska ul. Grodzka 1 a. Sala Romana Sala Rzymska  Prezentacja książki: Watykańskie i włoskie   energie della sviluppo Vaticano –Italia–geotermia, Wydawnictwo UMCS 2011

SECONDA GIORNATA/ DRUGI DZIEŃ
19 października/ ottobre
Sala (Rady Wydz. Politologii)  im. Ziemowita Jacka Pietrasia
Plac Litewski  3

8. 45.    Minoranze etniche della Repubblica Italiana. Minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte. Mniejszości etniczne w Republice Włoskie. Mniejszości językowe-historyczne obecne na terenie Regionu Piemontu - Matteo RIVOIRA


12. 00.   Wyjazd delegacji uniwersytetów włoskich na spotkanie z Prezydentem Miasta Zamość Panem Marcinem Zamoyskim, wraz z organizatorami przedsięwzięcia: Festiwal Kultury Włoskiej "Arte, Cultura, Musica, E.." i Zamojskiego Lata Teatralnego.


TERZA GIORNATA/ TRZECI DZIEŃ
20 października/ottobre

 Aula im. Prof. dr. Leona Kaczmarka Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

 10. 30.    Comportamenti sociali negli ex-voto dipinti italini. Postawy społeczne w malowanych wotach włoskich -  Renato GRIMALDI


11. 30.   Nuova edizione dell'Atlante linguistico italiano. Nowa edycja Atlasu języków we Włoszech - Matteo RIVOIRA

12. 30.  Prezentacja książki: Watykańskie i włoskie energie della sviluppo Vaticano –Italia–geotermia, Wydawnictwo UMCS 2011 - Redakcja Witold MISIUDA-REWERA


13. 30.  Incontri italiani/Spotkania włoskie. Aventino - Sala Romana /Sala Rzymska. ul. Grodzka 1a. Anna Maria Belardinelli, Giovanni Greco, Renato Grimaldi, Matteo Rivoira

 15. 45.  Spotkanie ze studentami w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, ul. Grodzka 5a, Anna Maria BELARDINELLI, Giovanni GRECO,  Patrycja MISIUDA-REWERAhttp://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=4520

9 października 2011

Jak się masz Berlinie - Reichstag
Zachwycona Berlinem wspominam miejsca, którymi podążałam. 
Reichstag - jest siedzibą niemieckiego Bundestagu. Właściwie nie różniłby się od innych neorenesansowych budowli, jednak jeden niesamowity element, który mieści się na na dachu budynku Reichstagu wyróżnia go spośród innych.  Szklana kopuła o średnicy 38 m, wysokości 23,5 m i o masie 200 ton. Kopuła ta jest ekologicznym projektem, pozwalającym na oświetlenie i wentylację sali plenarnej. Światło dzienne za pomocą 360 luster jest kierowane w głąb budynku. Lustra, za pomocą systemu komputerowego można przysłaniać i odsłaniać, tak żeby ilość światła była zawsze odpowiednia. Specjalny system wentylacyjny pozwala nie tylko na dopływ świeżego powietrza, ale również na odzyskanie części ciepła. Dodatkowo w otworze kopuły znajduje się instalacja zbierająca wodę opadową. 
Fotki na pewno wykorzystam w jakimś projekcie.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...