9 lipca 2011

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim


Książka Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim pod red. Krzysztofa AmielańczykaAntoniego DębińskiegoDariusza Słapka, stanowi pokłosie majowej konferencji zorganizowanej (pod identycznym tytułem) przez Katedry Prawa Rzymskiego UMCS i KUL oraz Zakładu Historii Starożytnej UMCS.
Miałam przyjemność zaprojektowania okładki do tej książki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...